MEMBERSHIP HÄLSA

ABONNEMANG MED PERSONLIG COACHING

I Aktivitus Membership HÄLSA ingår hälsotester, individualiserad personlig utveckling genom regelbunden coaching och personlig träning.

MEMBERSHIP HÄLSA

En löpande abonnemangstjänst som hjälper dig uppnå en bättre hälsa. Fokus ligger på välmående framför prestation så glöm maxpuls, prestationskrav och mjölksyra. Aktivitus leder och motiverar dig framåt i rätt riktning med varsam hand och med stor lyhördhet. Rom byggdes inte på en dag och en god hälsa får man inte på några månader utan det är en resa man gör. Den resan inleder du med Aktivitus vid din sida.

Hälsotest var 6:e månad

Konditionstest (submaximalt), Självskattning av psykosociala faktorer, blodtryck, blodfetter, blodsocker, Hb, kroppssammansättning, samt midjemått.

Individuellt anpassad coaching
Individuellt anpassad coaching och/eller personlig träning varannan vecka, inom områdena motivation/personlig utveckling, kost/nutrition, konditionsträning och styrketräning utifrån dina behov. Allt sker inte på en gång, utan utifrån din individuella plan.
OPEN OFFICE

Tillgång till att maila/chatta/prata med din coach under ’Open office’-tid på veckobasis eller enligt överenskommen tid med din coach.

ekonomi och rabatter

MEMBERSHIP HÄLSA kostar 1990 kr/månad. MEMBERSHIP HÄLSA DUO kostar 2990 kr/månad för två personer med gemensam träning och coachning. I båda tjänsterna ingår reducerade priser på Aktivitus kurser, gruppträningar, föreläsningar och träningsresor.

UPPSÄGNING

Membership HÄLSA har från start tre månaders uppsägningstid. Efter tre månader gäller två månaders uppsägningstid. Vid uppsägning, maila din coach samt info@aktivitus.se (där ditt namn tydligt framgår) och att du avser att säga upp ditt Membership. Vid uppsägning utgår alltid kommande testtillfälle om de faller inom uppsägningstiden.

Du får en bättre hälsa med alla fördelar detta ger. Till exempel bättre ork, mindre smärta och därmed ett enklare och roligare liv!

Membership HÄLSA 1990:- / mån
Membership HÄLSA DUO 2990:- / mån

Kom igång med MEMBERSHIP HÄLSA genom att boka tjänsten via vår bokningssida.

Boka tid och plats för uppstartstest