Personlig Träning

Träna med din personliga coach och få feedback och nyttiga inputs som baseras på vår erfarenhet och vårt träningssystem.

Du lär tillsammans med din skid- löp- triathlon, sim eller cykelcoach från Aktivitus in en bättre mer effektiv teknik samtidigt som du får värdefull pepp och push för att uppnå syftet med passet. Har du gjort test hos oss vet vi exakt din kapacitet och därmed vet vi hur hårt vi skall pressa dig. Träning kan ske i din närmiljö eller på någon av våra kliniker.

Priser: Från 900:-/tim men ingår i Membership Supreme.

Paketlösningar

Vi vet genom vår erfarenhet vad våra kunder efterfrågar och behöver för att utvecklas i en positiv riktning. Vi har genom denna erfarenhet specialanpassat olika paketlösningar med personlig uthållighetsträning. Antingen enskilt eller som parträning eller mindre grupp.

Aktivitus personliga tränare  har spetskompetens genom både praktisk erfarenhet av aktuell idrottsgren samt relevant utbildning  i Aktivitus träningssystem. De har full inblick i eventuella tester du gjort på en Aktivitus-klinik samt hur man tolkar dina testresultat.

Våra personliga tränare brinner för sin idrott och du kan som kund förvänta dig ett mycket effektivt träningspass och ett inspirerande möte!

PT-paket Cykel

Fyra olika träningspass ingår på vardera 90 minuter med följande exempel på innehåll. Passen anpassas efter dig i samråd med din cykelcoach.
Bromsteknik, växlingsteknik och kurvtagning med fart och kontroll. Cykelintervaller i praktiken samt grundkunskaper i cykelvård och service. Cykling i backe och på plan mark inklusive check av sittposition under dessa förhållanden. Fartstrategi, vindutnyttjande och tempoposition. Samt vad du skall tänka på när du cyklar i grupp med andra.

Kontakta oss för aktuella priser.
Parpaket 2 personer (boka tillsammans med en kompis) ger rabatt!
Gruppträning: Begär offert

PT-paket Löpning

Fem olika träningspass ingår på vardera 60 minuter med följande huvudfokus.
1. Balans, kontroll, rörlighet och stabilitet.
2. Löpteknik för effektivt löpsteg och minimerad skaderisk.
3. Löpintervaller i backe (terräng)
4. Återkoppling och repetition punkt 1-3
5. Löpintervaller på bana

Kontakta oss för aktuella priser
Parpaket 2 personer (boka tillsammans med en kompis) ger rabatt!
Gruppträning: Begär offert

PT-paket Skidor

Tekniken är mycket viktig för dig som skidåkare. För att kunna bemästra alla delar, stakning, stakning med frånskjut, diagonalåkning, saxning och utförsåkning behöver du ha god balans, styrka,koordination, stabilitet och rörlighet.

För att lyckas behöver du även ha kunskap om din utrustning och veta hur du vallar skidorna i olika fören för optimal åkning. Din personliga tränare kan hjälpa dig att identifiera de bitar just du behöver fokusera på för att förbättra din åkning! Personlig träning skidor körs antingen på rullskidor eller på snö om vädret tillåter.

Fyra olika träningspass ingår på vardera 75 minuter med följande huvudfokus:

1. Videoanalys och genomgång av grunderna i teknik, fokus på balans och koordination. Vi går igenom stakning, stakning med frånskjut och diagonalåkning.
2. Återkoppling på första tillfället med fokus på de bitar som just du behöver förbättra
3. Utförsåkning och grundkunskaper i vallning och skidvård
4. Högintensiva skidintervaller med växlande tekniker

Kontakta oss för aktuella priser.
Parpaket 2 personer (boka tillsammans med en kompis) ger rabatt!
Gruppträning: Begär offert

Många cyklister, både motionärer och även tävlingscyklister tror att det snabbaste sättet att cykla från punkt A till punkt B är att ta i så mycket man kan hela tiden. Ingenting kunde vara mer fel då kraften man lägger i pedalerna påverkar farten och därmed tiden till mål på olika sätt beroende på terräng och vindförhållanden.

Marcus Hallbäck / Cykeltränare Aktivitus

De flesta motionscyklister jag träffar har egentligen ganska höga testvärden och mycket watt i benen men saknar däremot en del när det gäller växling- och bromsteknik, kurvteknik och faktiskt vart de skall cykla. Jag kan alla stigar i och omkring Göteborg och ett träningspass blir lika mycket fokus på teknik i skogen som att hitta guldkornen och ha en riktigt kul tur!

Patric Alm / Personlig tränare cykel Aktivitus

Tekniken är mycket viktig för dig som skidåkare. För kunna bemästra alla delar, stakning, stakning med frånskjut, diagonalåkning, saxning och utförsåkning behöver du ha god balans, styrka,koordination, stabilitet och rörlighet. För att lyckas behöver du även ha kunskap om din utrustning och veta hur du vallar skidorna i olika fören för optimal åkning.

Jag kan hjälpa dig att identifiera de bitar just du behöver fokusera på för att förbättra din åkning!

Axel Mattsson / Skidcoach Aktivitus

Jag kan via videoanalys av löpsteg identifiera olika nycklar som ligger till grund för en effektiv löpteknik. Men oftast är det styrka, rörlighet och koordination som begränsar en person från att nå sin fulla potential. Det går att säga hur en löpare bör göra för att ändra sitt rörelsemönster och steg. Till exempel ”tappa inte höften”, ”sitt inte i steget”, ”landa under kroppens tyngdpunkt”och så vidare. Men ofta ligger orsaken på ett djupare plan och nyckeln för att bygga en god teknik som håller i långa loppet är att jobba med funktion och rörelsemönster. Löparen som vill få ett bättra löpsteg behöver ofta jobba med styrka, rörlighet och koordination i hela rörelsekedjan för att kunna springa med hållbar god teknik. Via tester följt av hemläxor i form av övningar för rörlighet och styrka kan du jobba med de bitar som begränsar dig från att springa energisnålt!

Emma Belforth / Headcoach löpning Aktivitus