Mikael Hanell

Om

Testledare & coach

Träningsfilosofi: Hitta styrkor och svagheter och anpassa träningen. Med stor förståelse och lyhördhet hitta motivation och inspiration för att utveckla mina adepter utifrån deras förutsättningar samt omsätta teori till praktik. Styrkor som coach: Har själv gått från otränad ”soffpotatis” till multisportare. Att använda min resa som motivation och hjälpa till att undvika fallgropar på vägen. Delar gärna mina kunskaper inom först och främst multisport och mtb, kombinerar tekniska styrkor med fysiska förutsättningar för att nå målen. Intressen: Multisport, cykel, äventyr, natur och resor. Drömmar och mål: Massor… främst att uppleva och upptäcka nya platser och äventyr