Volvo Hälsoscreening

Vill du göra en allmän avstämning av din hälsa och vad du kan göra för att påverka den i önskvärd riktning är detta rätt tjänst för dig.

Med Volvo Hälsoscreening erhåller du tydliga mätvärden samt rekommendationer på långsiktiga och kortsiktiga konkreta förändringar som hjälper dig till bättre hälsa.

Efter genomförda tester och mätningar sitter vi ner i ett motiverande samtal över en kaffe eller en frukt och resonerar kring vad som påverkar din hälsa i olika riktningar. Kort- och långsiktiga mål antecknas samt vilka typer av aktiviteter som skall ta dig närmare ditt hälsomål.

Du har möjlighet vid ditt testtillfälle att komplettera med mera mätningar som tillval som ligger utanför Volvo Hälsoscreening. Exempelvis mätning av blodfetter, blodsocker, blodtryck och blodvärde.

Volvo Hälsoscreening tar 60 min att genomföra och kostar 990:- inklusive rabatt. 

Du kan betala Volvo Hälsoscreening direkt med ePassi och skulle du inte hinna göra ditt besök under 2020 eller om det skulle vara fullbokat kan du göra ditt besök 2021.

Välkommen!

DETTA INGÅR

Vi mäter din kondition på ett 8 minuter långt och svettfritt så kallat submaximalt konditionstest på en motionscykel. Du behöver inte byta om inför detta test då det inte är ansträngande. Detta test ger dig ett konditionstal där du får reda på din fysiska status jämfört med andra i din ålder men också mot dig själv vid upprepade tester.

Hur mycket fett består din kropp av samt hur påverkar kost och aktivitet ditt värde.

​Fysiska kroppsparametrar som har betydelse för din hälsa på kort och lång sikt mäts. Referensvärden ges. Vikt och midjemått bör ligga inom vissa gränsvärden. Värden utanför normalvärden kan vara negativt för din hälsa på kort och lång sikt medan värden inom normalvärden främjar din hälsa på ett positivt sätt.

Du får betygsätta hur du själv upplever din hälsa på olika sätt. Svaren här tillsammans med de fysiska mätningarna ligger till grund för det motiverande samtalet.

Efter genomförda tester och mätningar sitter vi ner i ett motiverande samtal över en kaffe eller en frukt och resonerar kring vad som påverkar din hälsa i rätt riktning. Kort- och långsiktiga mål antecknas samt vad för aktiviteter som skall ta dig till en bättre hälsa. Eller vad som krävs för att bibehålla den hälsa du kanske faktiskt är väldigt nöjd med!  Vi utgår från dina egna förutsättningar och ditt eget ansvar och pekar inte med pekpinnar på negativa saker. Vi fokuserar på det friska och vad du kan göra för att promota det friska i dig. Ofta krävs det väldigt liten insats för att göra en riktigt stor positiv skillnad om utgångsläget är stillasittande och ohälsosam livsstil i allmänhet. 

PRISER

990:- inklusive rabatt. Detta kan betalas direkt via ePassi. Du kan göra ditt besök hos oss under 2021 om det skulle vara fullbokat 2020.

  • Tillägg 590 kr: Blodanalys (Blodvärde/Hb, blodsocker och blodfetter – kolesterol/triglycerider) samt blodtryck.
  • Tillägg 1500 kr: Individuellt träningsprogram 4 månader där vi tar hänsyn till din träningsbakgrund, målsättning, fysiskt status samt livssituation.
  • Tillägg 900 kr: Träning 60 min med Aktivitus Performance coach.

    Tillägg betalas och bokas på plats.

BOKNING OCH FRÅGOR