Professionell rådgivning för bredd, motionär och elit.

Oavsett vilken typ av idrottare du är, oberoende av vad du tränar, hur mycket du tränar eller vilka mål du har med din träning så finns psykologin alltid närvarande. Du kan se den som ett skarpt och stenhårt fokus eller som ett skadat och kantstött självförtroende. Den kan visa upp sig som spirande och pumpande motivation eller som ett läckande såll på energi när motgångarna hopar sig. Vissa målar upp den i bilder av positivt tänkande andra i mötet med sina rädslor.

Idrottspsykologi handlar om våra tankar, känslor, beteenden och upplevelser inom idrott. Att jobba med idrottspsykologisk rådgivning innebär att jobba med att utveckla sin förmåga att prestera i en given situation, inte sällan går då vägen genom bättre hälsa. Rådgivningen kan t.ex. handla om drivkraftens betydelse för att må- och prestera på topp, dvs. finns det ett samband mellan framgång och drivkrafter av glädje, nyfikenhet och passion. Svaret är Ja! Så vad driver dig? Hur knyter du glädje, nyfikenhet och passion till dina utmaningar? Och hur hanterar du känslor av krav och press? Boka idag.

Att jobba med idrottspsykologisk rådgivning innebär att jobba med att utveckla sin förmåga att prestera i en given situation, inte sällan går då vägen genom bättre hälsa. Rådgivningen kan handla om drivkraftens betydelse för att må- och prestera på topp, dvs. finns det ett samband mellan framgång och drivkrafter av glädje, nyfikenhet och passion. Svaret är Ja! Så vad driver dig? Hur knyter du glädje, nyfikenhet och passion till dina utmaningar? Och hur hanterar du känslor av krav och press?

Aktivitus expert inom idrotts- och prestationspsykologi heter Jonas Wig. Jonas har en Master inom Idrottspsykologi samt är utbildad samtalsterapeut. Jonas arbetar utifrån något som kallas MotivationsIndex.

MotivationsIndex är ett instrument som mäter balansen mellan inre och yttre drivkrafter kopplat till en särskild aktivitet. Genom att svara på 24 frågor om varför du gör den aktuella aktiviteten skapas en unik profil. I fyra steg (nuläge, önskat läge, processen och mätning) kan du sedan jobba med att skapa förutsättningar för inre drivkrafter och bevaka framstegen.

Vilket driv?!

Framgångsrika idrottare beskriver ofta passion till idrotten som en viktig drivkraft. Att njuta av vägen mot målet är lika (eller i alla fall nästan!) betydelsefullt som målet självt. Inom idrottspsykologin kallar vi detta inre drivkrafter. Dessa inre drivkrafter har starkt stöd i forskning för att visa samband till psykisk hälsa, kreativitet och uthållighet. Att vara idrottare och enbart drivas av inre drivkrafter är emellertid inte realistiskt. Yttre motiv om krav, priser och pengar gör sig självklart ständigt påminda och har också stora krafter. Dock är det alltid viktigt för att må bra och prestera bra att ha en balans till de inre motiven och känslan av kontroll – att kunna känna passion och lust på vägen mot målet. 

Jonas Wig, idrottspsykologisk rådgivare Aktivitus Testklinik

Röst om Jonas

Vi har haft 5-möten á 60 min via Skype med Jonas Wig

Jonas har lärt mig mycket och han är väldigt duktig. Han har även hållit 2 små “föreläsningar” för mig via Skype som har varit riktigt intressanta. Han påminner lite om hur Mattias i sitt sätt att beskriva hur saker och ting hänger ihop, med det menar jag att han förklarar saker och faller in lite på “tester och vetenskapliga studier visar att…” -spåret. Det gillar jag, eftersom man då få får känslan av att han faktiskt har belägg för det han säger. Han har även väldigt bra sätt att “mäta” det man kommer fram till med små enkäter man fyller i och sedan har som diskussionsunderlag. När man sedan ställer frågor på det som dessa innehåller så har han bra svar, inga luddiga saker utan konkreta svar. I fallet Jonas måste jag säga att jag får ett förtroende för honom och känslan är att den tiden jag lägger och betalar för är väl investerad. Kan inte annat än att VARMT rekommendera Jonas för er.

Johan, motionstriathlet

Våra tjänster inom idrotts- och prestationspsykologisk rådgivning

Varför tar du dig an de utmaningar du gör? Kan det finnas samband mellan hur våra drivkrafter ser ut och hur vi tycker att vi mår och presterar? Inom prestationspsykologi pratar vi ofta om yttre och inre motiv. De yttre motiven handlar ofta om belöningar, vi gör något för att få något annat. De inre motiven handlar mer om nyfikenhet och glädje. Själva aktiviteten är då målet.

Forskning har visat att människor som har ett MotivationsIndex där inre och yttre motiv står i balans är uthålligare, mår bättre, är mer kreativa och presterar bättre. Vilka är dina inre motiv? Hur knyter du glädje och lust till dina utmaningar?
Motivationsindex är ett instrument som mäter balansen mellan inre och yttre drivkrafter kopplat till en särskild aktivitet. Genom att svara på 24 frågor om varför du gör den aktuella aktiviteten skapas en unik profil. I fyra steg kan du sedan jobba med att skapa förutsättningar för inre drivkrafter och bevaka framstegen, både hos grupp och individ.

Upplägg med tre coachingmöten plus tre MotivationsIndex-mätningar.

MotivaionsIndex 1 inför första träffen.

Första träffen – Fokus på nuläge och önskat läge. Vad visar MotivatonsIndex? Hur sätter vi in den i individens unika sammanhang? Vilka målsättningar om önskat läge utvecklas utifrån nuläget?

Andra träffen – Fokus på processen. Hur möjliggör vi en förflyttning från nuläge till önskat läge? Hur knyter vi meningsfullhet för individen till processen? Vi skapar en handlingsplan och uppföljningsplan.

MotivationsIndex 2 – Återkoppling via mail med kort reflektion. Hur löper processen?

Tredje träffen – Inför denna träff görs MotivationsIndex 3. Vilka förflyttningar ser vi? I motivation? Iförändringsprocessen? Hur och varför blev dem möjliga? Inte möjliga? Fler reflektioner kring utvecklingen och processen? Hur jobbar vi vidare?

Mellan första och andra träff bör det inte gå mer än en vecka. Mellan träff 2 och 3 kan det gå upp till 4 månader. Mellan träff 2 och 3 görs MotivationsIndex 2. Återkoppling görs via mail med kort reflektion. Ytterligare ett tillfälle till kortare reflektion om processen kan göras innan träff 3.

Pris: 3900:-

Om hur motivationen påverkar våra förutsättningar till hälsa, kreativitet och prestation. Vad är motivation? Hur vi kan mäta motivation? Och hur kan vi jobba med att förändra motivation?

Framgångsrika idrottare beskriver ofta passionen till idrotten som en viktig drivkraft. Att njuta av vägen mot målet är lika (eller i alla fall nästan!) betydelsefullt som målet självt. Inom idrottspsykologin kallar vi detta inre drivkrafter. Dessa inre drivkrafter har visat sig i väldigt många studier inte bara vara betydelsefulla för vår hälsa utan även för vår kreativitet och prestationsförmåga.

Att vara idrottare och enbart drivas av inre drivkrafter är emellertid inte realistiskt. Yttre motiv om krav, priser och pengar gör sig självklart ständigt påminda och har också stora krafter. Dock är det alltid viktigt för att må bra och prestera bra att ha en balans till de inre motiven och känslan av kontroll – att kunna känna glädje och lust på vägen till målet.

Vilka drivkrafter är gällande hos er? Hur skapar ni förutsättningar för inre motiv? Hur knyter ni glädje och nyfikenhet till era utmaningar?

Tidsåtgång 90 minuter
Pris: Begär offert

Människor som inte är engagerade i det de gör presterar sämre, sjukanmäler sig oftare och är mindre kreativa. Länge har motivation då varit detsamma som belöning i form av t.ex. pengar eller bestraffning i form av hot, så kallade yttre motiv. Men är människan bara en rationell och vinsthungrande robot eller väger vi även in känslomässiga och individuella perspektiv i våra drivkrafter? Och vilken roll spelar i sådana fall typen av drivkrafter för hälsa, prestation och kreativitet?

Att drivas av inre motiv innebär att hitta mening i själva aktiviteten. Att drivas av inre motiv är att drivas av glädje, passion och nyfikenhet. Inte istället för yttre motiv utan tillsammans med dem. Balans mellan inre och yttre motiv skapar inte bara en mer trivsam arbetsplats, det skapar även bättre hälsa, mer kreativitet och bättre prestationsförmåga hos individ och grupp.

Vilka drivkrafter är gällande på er arbetsplats? Hur skapar ni förutsättningar för mer inre motiv? Hur knyter ni glädje och nyfikenhet till era utmaningar?

Tidsåtgång 90 min
Pris: Begär offert

Bolla dina idéer och tankar om prestation, motivation, stress och mental styrka med professionellt utbildad personal.

Pris: Begär offert

BOKNING OCH FRÅGOR