HEALTHY WORKPLACE BY AKTIVITUS

Healthy Workplace by Aktivitus


Utmärkelsen innebär att man har ett strukturerat och målmedvetet arbetssätt mot en bättre hälsa, såväl fysisk som mental. Arbetet ska också ha pågått i minst två år och man ska ha en positiv utveckling i hälsotalen.

Genom att arbeta med modern, förebyggande och proaktiv friskvård blir en arbetsplats mer attraktiv, medarbetaren mer produktiv och företaget mer lönsamt.

Det förebyggande hälsoarbetet bidrar till att minska sjukfrånvaron och öka effektiviteten, vilket i sin tur leder till högre produktivitet och bättre resultat. Bättre resultat kan bidra till bättre arbetsförhållanden, högre löner, mer förmåner och företaget blir säkrat för framtiden.

En frisk arbetsplats lockar till sig talangfulla individer och behåller befintliga medarbetare, vilket bidrar till en hållbar tillväxt och långsiktig framgång.

Att arbeta förebyggande med mental och fysisk hälsa är inte bara en investering i företagets framgång, utan också en insats för samhället. När medarbetare mår bra, minskar belastningen på sjukvårdssystemet och produktiviteten i samhället ökar. Därför är det viktigt att företag tar ett samhällsansvar och ett helhetsgrepp på hälsa och arbetsmiljö och strävar efter att skapa en frisk och hållbar arbetsplats.

På Aktivitus tycker vi det är viktigt att sträva efter att vara en frisk, hållbar, förebyggande och framtidssäkrad arbetsplats och och därför uppmuntrar vi  företag som strävar efter detta med utmärkelsen “Healthy Workplace approved by Aktivitus”

 

Kriterier för att få utmärkelsen

1. TYDLG PLAN OCH MÅLMEDVETENHET

Företaget skall ha ett strukturerat och målmedvetet arbetssätt mot en bättre hälsa, såväl fysisk som mental. Företaget skall ha en långsiktig och tydlig plan för detta.

2. POSITIV UTVECKLING

Hälsotalen på arbetsplatsen skall vara i en tydlig positiv riktning. Medarbetarna skall vara medvetna om vilka faktorer som bidrar till en bättre hälsa på företaget.

3. FÖREBILD I FRAMKANT

Företaget skall ligga i framkant inom proaktivt hälsobefrämjande arbete och vara en förebild för andra arbetsgivare i branschen.

LISTADE FÖRETAG

ACORN TECHNOLOGY

Text kommer…

HOGIA

En tydlig utveckling hos medarbetarnas inställning kring hälsa över åren. 2017 var det få personer som gick ut på lunchen, 2024 ser man Hogia-anställda ute på lunchpromand överallt och hela tiden! Hogia är en föregångare med alla friskvårdsaktiviteter som också styrs av efterfrågan och önskemål. Andra företag ser upp till Hogias hälsoarbete – föregångare. Hälsan har blivit en del av Hogias identitet. Hogia ligger i framkant och lyssnar in hälsobehov hos medarbetare. Nu senast föreläsning om klimakteriet. Positiv utveckling av både fysiska värden men också upplevelsen av hälsa och minskad stress.

Healthy Workplace - ditt företag?

DITT FÖRETAG?

KAN DIN ARBETSPLATS FÅ UTMÄRKELSEN?

Uppfyller ni våra kriterier? Eller vill du ha hjälp av oss att skapa en arbetsplats som har vad som krävs? Du kanske redan är på god väg men behöver strukturera upp arbetet lite? Boka ett kort möte med oss så tar vi det därifrån eller börja med att läsa vårt erbjudande om effektiv företagsfriskvård.