AFFÄRSIDÉ & MISSION

Affärsidé

Genom proaktivt och individbaserat arbete förbättra hälsan hos medarbetarna på företag vilket leder till minskade sjuktal och ökad produktivitet samt lönsamhet. 

För idrottare och motionärer med (oftast) uttalade prestationsmål styra individen mot sin fulla potential, alltid genom individuell träningsplanering och nulägesanalys. 


Mission 

Genom att dela med oss av vår kunskap få människor att må bättre och prestera mera – för att göra dem till mer lyckliga individer med ökad livskvalitet.