Vår vision

Aktivitus skall erbjuda ett tydligt koncept kring träning och hälsa där våra testkliniker skall vara en grundläggande del. Vi skall effektivisera uthållighetsträning genom olika fysiologiska tester som skall mynna ut i adekvat och tydlig rådgivning i träningsfrågor och i träningsplanering. Teknikanalyser och individuell PT och träning i grupp skall ge ytterligare stöd för våra kunder. Aktivitus skall alltid ha ett vetenskapligt men samtidigt 100% individanpassat synsätt på träning.

Vi skall och kan inte ge råd i träning utan att ha kännedom om individen.