FYSIOLOGISKA TESTER & TEKNIKANALYSER

Innehåll och priser

Vår storsäljare. Tröskeltest på cykel med mätning av puls och effekt. Vi mäter via kapilära blodprover laktat (mjölksyra) för att bestämma din uthållighet och dina träningszoner. Värden på Aerob och Anaerob tröskel ges. Här får du svar på hur dina personliga träningszoner skall se ut. Analys av resultat ingår.

Har du skaffat dig pulsklocka och inte vet riktigt hur du skall använda den i din träning är detta test ditt naturliga val. Du väljer själv om du vill köra till max eller inte. Oavsett ditt val kan vi bestämma dina pulszoner och få en bra bild av din uthållighet. Vi ger dig även råd muntligt hur du bör träna för att förbättra din kondition i detta paket samt vad som kan vara rimliga målsättningar för dig inför olika motionslopp. Du kommer alltså kunna omsätta ditt testresultat i praktiken. Inte bara siffror på ett papper utan även förståelse för dem samt förslag på förbättring.

Vill du ha träningsprogram väljer du Membership där det ingår ett personligt träningsupplägg baserat på dina resultat, din träningsbakgrund, målsättning, träningsmöjligheter och tid för träning.

Tidsåtgång: 90 min
Pris: 1890:-

Vår storsäljare. Tröskeltest på löpband av stegringstyp med mätning av puls och hastighet. Vi mäter även laktat för att bestämma din grenspecifika uthållighet och möjlighet till fettförbränning. Pulsvärden på Aerob och Anaerob tröskel samt fettförbränningskapacitet ges. Här får du svar på hur dina personliga träningszoner skall se ut. Analys av resultat ingår.

Har du skaffat dig pulsklocka och inte vet riktigt hur du skall använda den i din träning är detta test ditt naturliga val. Detta test behöver vi inte köra till max för att få relevanta mätdata, men om du vill får du köra så länge du orkar. Vi ger dig även råd muntligt hur du bör träna för att förbättra din kondition i detta paket samt vad som kan vara rimliga målsättningar för dig inför olika motionslopp. Du kommer alltså kunna omsätta ditt testresultat i praktiken. Inte bara siffror på ett papper utan även förståelse för dem samt förslag på förbättring.

Vill du ha skriftligt träningsprogram väljer du Membership där det ingår ett personligt träningsupplägg baserat på dina resultat, din träningsbakgrund, målsättning, träningsmöjligheter och tid för träning.

Tidsåtgång: 90 min
Pris: 1890:-

Tröskeltest på löpband och cykel med mätning av puls och effekt/hastighet. Vi mäter även laktat/mjölksyra för att bestämma din uthållighet. Värden på Aerob och Anaerob tröskel, fettförbränningskapacitet, max- och återhämtningslaktat ges. Här får du svar på hur dina personliga träningszoner både på cykel och löpning skall se ut. Analys av resultat ingår.

Inte bara triathleter och multisportare väljer detta test utan även de som tränar löpning och cykel separat.

Har du skaffat dig pulsklocka och inte vet riktigt hur du skall använda den i din träning är detta test ditt naturliga val. Du väljer själv om du vill köra till max eller inte. Oavsett ditt val kan vi bestämma dina pulszoner och få en bra bild av din uthållighet. Vi ger dig även råd muntligt hur du bör träna för att förbättra din kondition i detta paket samt vad som kan vara rimliga målsättningar för dig inför olika motionslopp. Du kommer alltså kunna omsätta ditt testresultat i praktiken. Inte bara siffror på ett papper utan även förståelse för dem samt förslag på förbättring.

Vill du ha träningsupplägg också väljer du Membership där det ingår träningsprogram, baserat på testresultat, gedigen bakgrundsinformation, din målsättning samt dina träningsmöjligheter och din tid du har till förfogande.

Tidsåtgång: 120 min
Pris: 2690:-

Konditionstest av stegringstyp på SkiErg stakergometer med mätning av puls, frekvens, laktat, watt och RPE. Laktat mäter vi för att bestämma din grenspecifika uthållighet. Pulsvärden på Aerob och Anaerob tröskel ges samt anaerob tröskeleffekt i watt och i tempo (watt/kg & min/500m) Här får du svar på hur dina personliga träningszoner ser ut och vilken kapacitet du har. Stakar du mycket på snö eller åker rullskidor med i huvudsak stakning är värdena relevanta för utomhusträning. Analys av resultat ingår.

Vi rekommenderar att du har provat att köra på en SKiErg innan några gånger om du är ovan vid stakåkning.

Detta test behöver vi inte köra till max för att få relevanta mätdata, men om du vill får du köra så länge du orkar. Vi ger dig även råd muntligt hur du bör träna för att förbättra din kondition i detta test samt vad som kan vara rimliga målsättningar för dig inför olika motionslopp. Du kommer alltså kunna omsätta ditt testresultat i praktiken. Inte bara siffror på ett papper utan även förståelse för dem samt förslag på förbättring.

Vill du ha skriftligt träningsprogram väljer du Membership där det ingår personligt träningsupplägg baserat på dina resultat, din träningsbakgrund, målsättning, träningsmöjligheter och tid för träning.

Tidsåtgång: 90-120 min
Pris: 1890:-

Detta är paketlösningen för dig som tävlar eller tränar Obstacle Course Racing eller Crossfit och vill mäta dina styrkor och svagheter för att kunna effektivisera träningen. Testpaketet är framtaget i samarbete med OCR-idrottaren Karin Karlsson.

Detta ingår:
– Tröskeltest på löpband med mjölksyramätning
– Test av maximal syreupptagningsförmåga (Vo2max) och maxpuls
– Test av styrkekvaliteter som är avgörande för att klara hindren. Tex. chins, greppstyrka, grepputhållighet och spänst

Pris: 3350 kr
Tidsåtgång: ca. 2,5h.

Önskar du bli coachad av Aktivitus och få träningsprogram skall du boka Membership.

Du kan också välja till:
*Blodanalys (Hb, glukos, Blodfetter)
* Löpstegsanalys
*Kroppssammansättning (fettprocent)

Tröskeltest + Vo2-Max

Testpaket med de två vanligaste testerna. Vår storsäljare och absolut vanligaste test. Kan köras på löpband, testcykel, rullskidor eller Skierg. Eller en kombination av någon av dessa. Analys och genomgång av resultat samt muntlig träningsrådgivning ingår.

Tidsåtgång: 90 min
Pris: 2490:- 

Tjänstbeskrivning: Vi mäter din maximala syreupptagningsförmåga. Testet kan köras på löpband, Crosstrainer, SkiErg eller testcykel. Detta test säger lite om din uthållighet (vill du veta den skall du välja Avancerat test) men ger ett exakt värde på den maximala mängd syre du kan ta upp och utnyttja.

I kombination med ett Avancerat test får du svar på var din svaga länk är. Är det motorn som skall trimmas eller kan du inte utnyttja den fullt ut? Kort och gott, presterar du så som du borde när man jämför syreupptag och tröskelnivåer eller inte. Beroende på svaret är det olika träningsråd som gäller.

De värden du får med dig hem är maximala värden på: V02 (mlO2/kg/min), V02 (ml/min), VE ( l/min), Rf (b/min), puls (bpm), samt maximal energiförbrukning (kcal/h).

Tidsåtgång enbart VO2max-test: 60 min
Pris: 1390:- (600:- i samband med Tröskeltest).

Så här går det till på cykel!

Wingate-testet är en god möjlighet att utvärdera maximal effektutveckling inom idrott. Du får mycket exakta svar på anaerob effekt genom detta typ av test. Vi mäter maximal effektutveckling under 30 sekunder genom test på en Monark PeakBike 894E. Maximal-, medel- och minimumeffekt registreras i absoluta tal och i förhållande till kroppsvikt.

Aktivitus rekommenderar Wingate-test då man vill veta status på sin styrka, explosivitet och uthållighet under korta arbetsperioder. Med andra ord relevant inom alla fysiskt krävande idrotter.

Om du kör ett Avancerat Test på cykel är det en klar fördel att välja till detta test. Då får du en mycket god bild av din fysik.

Tidsåtgång: 20 min
Pris: 490:- ( 350:- i samband med annat test )

Analys av din rörlighet, styrka och stabilitet + personligt anpassat styrke- och rörlighetsprogram.

För att kunna röra sig optimalt med låg skaderisk i träning och idrott krävs tillräcklig rörlighet, styrka och stabilitet i kroppen. Vi behöver också en bra symmetri utan stora sidoskillnader och obalanser. Syftet med vår funktionsanalys är att identifiera dina förbättringsområden inom rörlighet och styrka kopplat till de krav som just din idrott ställer.

Med hjälp av TE3 Mobility Analysis mäter vi din rörlighet och får ut exakta data på rörlighet och asymmetrier i hela kroppen. Genom utvalda funktionella tester bedömer vi din styrka och stabilitet. Utifrån eventuell stelhet, svaghet/instabilitet och asymmetrier får du ett individuellt styrke- och rörlighetsprogram som du kan komplettera din uthållighetsträning med. Analysen är perfekt för dig som vill öka kroppens tålighet till träning och skapa fysiska förutsättningar för en bra rörelseekonomi.

Tidsåtgång: 75 min. Pris: 1790 kr

En bra löpteknik ger bra löpekonomi, dvs. förmåga att förbruka lite energi vid en viss fart. Detta är väldigt avgörande för hur fort man kan springa och hur länge man kan springa. Du kan alltså utan att förbättra din fysik förbättra dina tider på olika distanser om din löpteknik förbättras. God löpteknik gör också att skaderisken minskar betydligt vid träning.

Du får direkt feedback på ditt löpsteg, där vi eventuellt korrigerar ditt rörelsemönster. Vi kontrollerar visuellt stegfrekvens, kroppsposition, fotisättning och tyngdpunkt i olika hastigheter. Finns det behov så arbetar vi tillsammans fram en mer energisnål teknik.

Videodokumentation görs före och efter justering. Du får med dig dokumentation via nedladdningslänk som bland annat innehåller ”före/efter-film” där du i samma bildruta kan se dig själv före och efter korrigering. I filmen finns även personliga kommentarer från din coach på din teknik så att du om och om igen kan få dina instruktioner och ta till dig.

Tidsåtgång 60 min + efterarbete som din coach gör enskilt.

Pris: 1290:- (750:- som tillval vid Tröskeltest)

Läs mer…

Kombination av funktions- och löpteknikanalys där vi går till botten med varför du springer som du gör. Att mäta styrka och rörlighet och sedan applicera det på din löpteknik ger den mest heltäckande analysen av din löpning!

Löpteknikanalys: Du får direkt feedback på ditt löpsteg, där vi eventuellt korrigerar ditt rörelsemönster. Vi kontrollerar visuellt stegfrekvens, kroppsposition, fotisättning och tyngdpunkt i olika hastigheter. Finns det behov så arbetar vi tillsammans fram en mer energisnål teknik. Funktionsanalys: Syftet med vår funktionsanalys är att identifiera dina förbättringsområden inom rörlighet och styrka kopplat till de krav som löpning ställer. Med hjälp av TE3 Mobility Analysis mäter vi din rörlighet och får ut siffror på rörlighet och asymmetrier i hela kroppen. Genom utvalda funktionella tester bedömer vi din styrka och stabilitet. Utifrån eventuell stelhet, svaghet/instabilitet och asymmetrier får du ett individuellt styrke- och rörlighetsprogram som du kan komplettera din löpträning med. Analysen är perfekt för dig som vill öka kroppens tålighet till löpning och skapa fysiska förutsättningar för en bra löpteknik.

Funktionsanalys (styrke-, stabilitets-, flexibilitet- och rörlighetsanalys) av din kropp. Vi använder bland annat Mobility Stick för att hitta begränsningar och utvecklingsområden i din rörlighet. Analysen mynnar ut i ett träningsprogram som du kan köra hemma eller på gym med avsikten att stärka upp kroppen så den tål löpningen men också för att du ska orka hålla en god hållning i din löpning. Detta program innefattar rörlighet och styrka.

Pris: 2290:-

Analys av skidteknik vid stakning och diagonalåkning. Hur är din position och tyngdpunkt, hur ser din isättning ut, hur jobbar du med olika växlar. Videoanalys av teknik före och efter med förslag på förändringar som gör dig till en bättre skidåkare.

Personligt anpassat träningsprogram för styrka och rörlighet med fokus skidåkning ingår.

Tidsåtgång: 60-70 min.
Pris: 1290:-

Du lär tillsammans med din PT in en bättre mer effektiv teknik samtidigt som du får värdefull pepp och push för att uppnå syftet med passet. Har du gjort test hos Aktivitus vet din PT din exakta kapacitet och därmed vet din PT hur hårt hen skall pressa dig. Träning kan ske i din närmiljö eller på någon av våra kliniker.

Läs mer…

Vill du göra en allmän avstämning av hälsan och inte har idrottsliga mål eller mätningar som mål rekommenderas detta paket. Alla provsvar vid besökstillfället.

Submaximalt konditionstest på cykel (ej ansträngande)
Blodanalys (Blodvärde/Hb, blodsocker och kolesterol/triglycerider)
Blodtryck
Livsstilsparametrar (betygsättning av upplevd hälsa)
Målformulering för bättre hälsa
Vikt och BMI
Mätning av kroppssammansättning. Total fettprocent, fettfördelning, ultraljudsmätning med Bodymetrix Pro.

Tidsåtgång 60 min
Pris: 1990:-

Hb-test
Detta blodprov utesluter i första hand järnbrist. Ett för lågt Hb-värde påverkar konditionen på ett negativt sätt. Provet tas genom ett stick i fingret.

Glukos-test
Mätning av koncentration av glukos i blodet görs huvudsakligen för att upptäcka diabetes. Är det så att du faller utanför ramarna för vad som anses normalt rekommenderar vi ett uppföljningstest på vårdcentralen. Beroende på om du fastat eller ätit innan du kommer till oss gäller olika referensramar. Provet tas kapillärt, dvs. på samma sätt som Hb-testet.

Test av Blodfetter (Totalkolesterol, HDL, LDL och Triglyserider)
Kolesterol är normalt förekommande i kroppen. Det behövs i cellernas väggar, som isoleringsmaterial runt nervceller och som råvara för kroppens produktion av vissa hormoner t ex östrogen och testosteron. Kroppen behöver bara lite kolesterol för att fungera. Överskottet lagras i kroppen och leder till bland annat åderförfettning. Att bara mäta totalkolesterol säger inte så mycket om risker då det finns både bra och dåligt kolesterol. Vi mäter samtliga blodfetter i ett och samma test. Du får ditt resultat presenterat i jämförelse med referensvärden.

Tidsåtgång: 15 minuter
Pris: 690:-

Pris för enskilda tester
Hb-Test: 200:-
Glukos-test: 150:-
Test av Blodfetter (Totalkolesterol, HDL, LDL och Triglyserider): 400:-

Detta blodprov utesluter i första hand järnbrist som i sin tur kan påverka syreupptagningsförmåga negativt. Ett för lågt Hb-värde kan göra dig onormalt trött och orkeslös. Provet tas genom ett stick i fingret. Rekommenderas för alla som vill prestera så bra de kan.

200:-

Detta test mäter din kroppssammansättning via ultraljud. Du får reda på din fettprocent, BMI, BMR (basal ämnesomsättning), och var på kroppen ditt fett sitter. Bukfett är sämre än att ha fett lagrat på rumpa eller lår ur ett hälsoperspektiv.

Detta ingår: kroppsfett i % samt hur mycket fett (i mm) du har på specifika punkter på kroppen (vilket även möjliggör möjligheten att se specifika förändringar över tid), BMR (basal ämnesomsättning), BMI (Body Mass Index).

Alla data utskrivet på en detaljerad hälsorapport. Vi mäter fettlagret med ultraljud på sju punkter på kroppen.

Tidsåtgång: 20 min
Pris: 690:- (450:- i samband med annat konditionstest)

Hur går det till när man gör ett test hos oss?

Du bokar en tid hos oss via vår Bokadirekt-tjänst, via mail eller via telefon. Vi erbjuder tider dagtid, kvällstid och helger.

Det första som händer efter att du har bokat en tid hos oss är att du får en bokningsbekräftelse via mail samt en länk till vår kundinloggning MINA SIDOR där du registrerar en profil samt svarar på frågor om din träningsbakgrund och mål med din träning. Detta gör du för att våra testledare och våra coacher skall vara pålästa om just dig och veta om särskilda behov samt dina förväntningar på ditt besök. Har du bokat Membership där träningsprogram ingår är det särskilt viktigt att du svarar på frågor så vi har 100% koll på dig.

Du besöker en Aktivitus-testklinik där du skall vara på plats senast 10 min innan din test startar. Vår testledare hälsar dig välkommen och informerar/bekräftar vad ni skall göra för test och om eventuellt fler tester kan vara bra att göra. Du får chans att berätta lite mer om dig själv och du får lära känna din testledare. Du tar med dig ombyte för cykel eller löpning, beroende på test du skall göra. Gällande cykelskor har vi Look Keo, SPD-SL, och SPD mtb. Kör du med andra pedaler tar du med dig egna.

Efter avslutat test får du hämta andan, byta om och duscha i ca 15 min. Under tiden förbereder vår testledare en grafisk framställning av resultaten från testerna som ni sedan går igenom tillsammans över en kopp kaffe. Ordentligt med tid är avsatt för dina frågor. Dina resultat laddas efter testet upp på din profil på Mina Sidor där du kan ladda ner dem och även ha dem sparade.

Har du bokat Membership Standard, Premium eller Supreme ingår ett löpande personligt anpassat träningsupplägg designat av din personliga Aktivitus-Coach. Med utgångspunkt av mätresultat, träningsbakgrund, målsättning, styrkor/svagheter, tid till förfogande och möjliga träningsformer tas detta fram och läggs upp på Training Peaks som är en portal för träningsplanering, analys och dokumentation. Där får du ett eget konto som ingår i priset för Membership.

Programmet ges på veckobasis där du själv får fördela passen över veckan så du kan få din vardag att gå ihop. Lämpliga träningsformer och intensitetsnivåer samt fördelning av dessa ges för att uppnå en optimal balans mellan träningsbelastning och vila.

Vi har väl beprövade träningsmetoder (över 15 års erfarenhet av träningsoptimering med kontinuerlig kundfeedback) som vi delar med oss av samt en hel del knep som gör dig bättre. Träningsprogrammet inkluderar även ett kompendium med träningslära och metodik.

Ditt personliga träningsprogram tar en av våra träningscoacher fram till dig och det finns tillgängligt för dig på Training Peaks inom 10 dagar efter besök. 

FAQ

Nej, oavsett vilken nivå du befinner dig på kan vi hjälpa dig. Det kan vara lätt att tro att vi bara jobbar med elit men 99,5% av våra kunder är motionärer eller rena nybörjare som vill ta tag i hälsan och få en lite mer effektiv träning trots en pressad vardag där ofta träning prioriteras ned pga tidsbrist.

Ja. Vi tar emot vem som helst. Vi har testat blinda, döva, stumma, ungdomar, äldre, , män, kvinnor, rullstolsburna, amputerade och kunder från andra länder än Sverige. Vi har även testat världselit inom cykel, löpning, skidor, triathlon, MX, fotboll, ishockey, bandy, alpinskidor, multisport, gymnastik, innebandy och säkert 10-20 sporter till.

Aktivitus kunder är till 99,5% INTE elit utan vanliga människor som tränar på lagom nivå för hälsans skull. Men som samtidigt vill veta att de gör det på ett effektiv, roligt och säkert sätt.

Vår kunder är även pensionärer. Vi har gjort VO2max-tester på åttioåringar med pacemaker.

Nej, om du vill ha hjälp av oss skall du besöka oss så snart det går. Man måste inte vara vältränad och i toppform innan ett besök. Vi kan göra tester när du promenerar till och med. Om syftet med ditt besök är att få motivation, hjälp och kunskap eller bara en kul stund och ett bra träningspass så varför vänta. Boka idag!

Gå in på vår bokningssida och klicka dig vidare till rätt stad och plats.

Det kan verka så men i stort sett alla som besöker oss vittnar med att “det var ju inte så farligt”, “det var inte så jobbigt som jag trodde innan”, “testledaren var lyhörd och snäll, inte en doktor i vit rock”, “testet var ju rätt jobbigt men nästan direkt efter var jag pigg igen, ett vanligt träningspass är ju värre…” Osv..

Är du osäker på om du eller dit barn har åldern inne för en test så kontakta oss så reder vi ut det tillsammans.

Alla Aktivitus tjänster är godkända för friskvård enligt Skatteverket.

Tjänster med motionsinslag får överstiga 1000kr/tillfälle och våra tjänster som inte innehåller motion tex kostrådgivning eller idrottspykologisk rådgivning blir godkänt eftersom de hamnar under 1000kr/tillfälle.

Maxtaket som Skatteverket gett arbetsgivarna att spendera är 5000kr/år/anställd. A-Ö-listan som fanns tidigare är borttagen och det är mycket upp till arbestgivaren att besluta vad som är en godkänd aktivitet eller inte. Så är du osäker vad du får lov att göra, hör med din arbetsgivare innan du bokar in.

SÅ HÄR GÅR ETT TRÖSKELTEST TILL

TRÖSKELTEST – LAKTATTEST – MJÖLKSYRATRÖSKELTEST – MJÖLKSYRATEST Ett tröskeltest (kärt barn har många namn) går [...]

SÅ HÄR GÅR ETT TEST AV VO2MAX TILL

VO2max mäter enkelt sammanfattat din motorstyrka. Det är en direkt fysiologisk mätning av syreupptagningsförmåga under [...]