MEMBERSHIP

ABONNEMANG MED PERSONLIG COACHING

Aktivitus Membership är en löpande abonnemangstjänst där det ingår både fysiologiska tester, en personlig coach, individuellt träningsprogram och en rad övriga tjänster beroende på vilken nivå du väljer.

SÅ FUNGERAR MEMBERSHIP

VÄLJ NIVÅ

MEMBERSHIP STANDARD

En löpande abonnemangstjänst där vi har järnkoll på dig och din fysik genom regelbundna tester. Detta gör att vi kan justera dina intensitetszoner och din träningsbelastning utan att chansa eller gissa. Du har ett individuellt anpassat och noga detaljerat träningsprogram där vi har tagit hänsyn till din bakgrund, målsättning, fysiologiska profil och tid till träning. Träningsplaneringen sker via Training Peaks™ Du sköter träningen på egen hand men får nytt program i samband med varje testtillfälle som sker var 4:e månad.

BOKA IDAG

Tester var 4:e månad eller 3 gånger per år – VO2max-test, tröskeltest och för din idrott relevanta standardtester. Detta gör att vi kan justera dina intensitetszoner och din träningsbelastning utan att chansa eller gissa. Vi får också svart på vitt vilka fysiologiska effekter träningen ger. Träningsperioderna kan praktiskt anpassas efter dina specifika events med +/- några veckor. Du blir inbokad/kallad till nästa testtillfälle.

Individuellt utformat program skapat av din coach, förmedlat i Training Peaks™ Premiumkonto. Du sköter träningen på egen hand men får nytt program i samband med varje testtillfälle som sker var 4:e månad eller 3 gånger per år. (Enbart ett Premiumkonto i Training Peaks kostar 20 USD/mån normalt sett.)

Du erhåller ett träningskompendium som beskriver träning översiktligt samt hur du i vardagen hanterar din träning (vid sjukdom etc.)

Tillgång till att ta del av digitalt mötesrum (Zoom) för träningspraktiska frågeställningar på veckobasis, Måndagar kl 12.00-13.00. *Gemensam mötestid för samtliga Memberships. Praktiska träningsfrågor hanteras. Personlig coaching hanteras ej.

I Aktivitus Membership ingår access till vår facebookgrupp. Där läggs våra länkar till till våra regelbundna digitala mötesrum på Zoom in också.

Avgiften dras i slutet av varje månad med Autogiro. Vi kan även fakturera dig månadsvis, då mot en fakturaavgift på 30kr för administrativ hantering.

Membership STANDARD har fyra månaders uppsägningstid. Vid uppsägning, maila din coach samt info@aktivitus.se och att du avser att säga upp ditt Membership. Vid uppsägning utgår alltid kommande testtillfälle.

Du får ökad prestationsförmåga och träningsglädje genom individuellt planerad träning byggd på dina aktuella fysiologiska testvärden, senaste vetenskapliga rönen och Aktivitus erfarenhet av coaching sedan 2004.

1195 kr/månad. 1295:-/månad med utökade tester (OCR, Triatlon, Multisport) 

BOKA IDAG

Kom igång med Membership Standard genom att boka “Uppstartstest Membership Standard”.

MEMBERSHIP PREMIUM

En helhetslösning och premiumtjänst med abonnemang där du med stöd och vägledning av en personlig coach, med specialistkompetens i din idrott, styrs i rätt riktning mot ditt unika mål. Vi kvalitetssäkrar och reviderar regelbundet din träning med hjälp av vetenskapliga tester och har kontinuerliga coachsamtal där vi diskuterar hur du mår och hur träningen fortlöper. I Membership Premium ingår regelbundna tester, program och coaching/personlig träning mot en fast månadskostnad. Din träning loggas via Training Peaks. Vi tar hänsyn till både dina kortsiktiga och långsiktiga mål och använder vår gedigna erfarenhet i kombination med dina unika förutsättningar för att skapa den perfekta planen. Du har en dröm, vi hjälper dig nå den!

BOKA IDAG

En löpande tjänst där vi har järnkoll på dig och din fysik genom regelbundna fysiologiska tester. Detta gör att vi kan justera dina intensitetszoner och din träningsbelastning utan att chansa eller gissa.

Du har ett individuellt anpassat och noga detaljerat träningsprogram där vi har tagit hänsyn till din bakgrund, målsättning, fysiologiska profil och tid till träning.

Du erhåller ett träningskompendium som beskriver träning översiktligt samt hur du i vardagen hanterar din träning (vid sjukdom etc.)

Tillgång till att ta del av digitalt mötesrum (Zoom) för träningspraktiska frågeställningar på veckobasis, Måndagar kl 12.00-13.00. *Gemensam mötestid för samtliga Memberships. Praktiska träningsfrågor hanteras. Personlig coaching hanteras ej.

I Aktivitus Membership ingår access till vår facebookgrupp. Där läggs våra länkar till till våra regelbundna digitala mötesrum på Zoom in också.

Krävs det justeringar i ditt upplägg gör vi det. Din coach har 100% på koll på dig och din träning och skapar de bästa förutsättningarna. Fingertoppskänsla kan vi kalla det. Du har tillgång till att maila/chatta/prata med din coach under ’Open office’-tid på veckobasis eller enligt överenskommen tid med din coach.

Vi kvalitetssäkrar och reviderar regelbundet din träning med hjälp av vetenskapliga tester och har kontinuerliga coachsamtal där vi diskuterar hur du mår och hur träningen fortlöper. Mer exakt: Skriven återkoppling i Training Peaks på veckobasis där coach anser det nödvändigt. Månadsvis återkoppling och utvärdering samt planering för kommande månad eller tränings-/tävlingsperiod.

Avgiften dras i slutet av varje månad med Autogiro. Vi kan även fakturera dig månadsvis, då mot en fakturaavgift på 30kr för administrativ hantering. Du har reducerade priser på Aktivitus kurser, gruppträningar, föreläsningar och träningsresor.

Membership PREMIUM har från start fyra månaders uppsägningstid. Efter fyra månader gäller två månaders uppsägningstid. Vid uppsägning, maila din coach samt info@aktivitus.se (där ditt namn tydligt framgår) och att du avser att säga upp ditt Membership. Vid uppsägning utgår alltid kommande testtillfälle om de faller inom uppsägningstiden.

Du får ökad prestationsförmåga och träningsglädje genom individuellt planerad träning byggd på dinaaktuella fysiologiska testvärden, senaste vetenskapliga rönen och Aktivitus erfarenhet av coaching sedan 2004. Extra stöd och pep samt tät kontakt med din coach under resans gång gör din träning ännu mer effektiv!

2195 kr/månad, 2295:-/mån med utökade tester (Triathlon, OCR, Multisport)

Med senior coach 2695 kr/månad, 2795:- med utökade tester (Triathlon, OCR, Multisport)

Kom igång med Membership Premium genom att boka “Uppstartstest Membership Premium”

BOKA IDAG
MEMBERSHIP SUPREME

Vår top of the line-tjänst för dig som inte vill kompromissa och som värdesätter regelbunden träning med din personliga coach. En helhetslösning med abonnemang där du med stöd och vägledning av en personlig coach, med specialistkompetens i din idrott, styrs i rätt riktning mot ditt unika mål.

Vi kvalitetssäkrar och reviderar regelbundet din träning med hjälp av vetenskapliga tester och har kontinuerliga coachsamtal där vi diskuterar hur du mår och hur träningen fortlöper.

Din träning loggas via Training Peaks som är marknadens bästa plattform för träningsplanering och uppföljning. Vi tar hänsyn till både dina kortsiktiga och långsiktiga mål och använder vår gedigna erfarenhet i kombination med dina unika förutsättningar för att skapa den perfekta planen.

Du har en dröm, vi hjälper dig nå den!

BOKA IDAG

En löpande tjänst där vi har järnkoll på dig och din fysik genom regelbundna fysiologiska tester. Detta gör att vi kan justera dina intensitetszoner och din träningsbelastning utan att chansa eller gissa.

Du har ett individuellt anpassat och noga detaljerat träningsprogram där vi har tagit hänsyn till din bakgrund, målsättning, fysiologiska profil och tid till träning.

Du erhåller ett träningskompendium som beskriver träning översiktligt samt hur du i vardagen hanterar din träning (vid sjukdom etc.)

Tillgång till att ta del av digitalt mötesrum (Zoom) för träningspraktiska frågeställningar på veckobasis, Måndagar kl 12.00-13.00. *Gemensam mötestid för samtliga Memberships. Praktiska träningsfrågor hanteras. Personlig coaching hanteras ej.

I Aktivitus Membership ingår access till vår facebookgrupp.  Där läggs våra länkar till till våra regelbundna digitala mötesrum på Zoom in också.

Krävs det justeringar i ditt upplägg gör vi det. Din coach har 100% på koll på dig och din träning och skapar de bästa förutsättningarna. Fingertoppskänsla kan vi kalla det. Du har tillgång till att maila/chatta/prata med din coach under ’Open office’-tid på veckobasis eller enligt överenskommen tid med din coach.

Vi kvalitetssäkrar och reviderar regelbundet din träning med hjälp av vetenskapliga tester och har kontinuerliga coachsamtal där vi diskuterar hur du mår och hur träningen fortlöper. Mer exakt: Skriven återkoppling i Training Peaks på veckobasis där coach anser det nödvändigt. Månadsvis återkoppling och utvärdering samt planering för kommande månad eller tränings-/tävlingsperiod.

Träning/PT-session vid 22 tillfällen under ett år (var annan vecka utom under semester och ledighetsperioder) som kan användas till kvalitativ coachad träning, teknikutveckling, programuppföljning eller kompletterande tester eller analyser. PT-tider bokas med framförhållning med din coach.

Vid skada eller sjukdom sätter vi dig i kontakt med vår idrottsläkare, idrottsnutritionist, sjukgymnast eller idrottspsykolog.* Detta för att du så snabbt det överhuvudtaget är möjligt skall vara tillbaka på banan efter skada och för att optimera alla tänkbara förutsättningar för framgång. *timdebitering tillkommer
Du får en gräddfil direkt in i våra populära träningsgrupper där du kommer hitta träningskompisar med liknande mål och kapacitet. Ypperligt tillfälle att nätverka även professionellt.

“Power is nothing without control” som en känd däcktillverkare uttryckte det i sin reklam. Och det samma gäller dig. Det spelar ingen roll hur bra kondition du har och hur mycket du tränar om du inte har rätt teknik. Med rätt teknik i din gren ökar prestandan avsevärt och skaderisken sjunker markant!

Aktivitus har ett kompetent batteri med föreläsare och vi arrangerar regelbundet populära workshops och föreläsningar, både digitalt och IRL. Din coach kommer ge dig access och inbjudningar till de som är relevanta för dig.

Avgiften dras i slutet av varje månad med Autogiro. Vi kan även fakturera dig månadsvis, då mot en fakturaavgift på 30kr för administrativ hantering. Du har reducerade priser på Aktivitus kurser, gruppträningar, föreläsningar och träningsresor.

Membership Supreme har två månaders uppsägningstid från start. Efter två månader gäller en månads uppsägningstid. Vid uppsägning, maila din coach samt info@aktivitus.se (där ditt namn tydligt framgår) och att du avser att säga upp ditt Membership. Vid uppsägning utgår alltid kommande testtillfälle om de faller inom uppsägningstiden.

Du får ökad prestationsförmåga och träningsglädje genom individuellt planerad träning byggd på dinaaktuella fysiologiska testvärden, senaste vetenskapliga rönen och Aktivitus erfarenhet av coaching sedan 2004. Du når ditt drömmål med vårt fulla fokus på just dig. Du når din fulla potential om du ger oss din tid, din svett och din passion. Allt ingår!

3295 kr/månad, 3395:-/månad med utökade tester (OCR, Triathlon, Multisport)

Med senior coach 3795 kr/mån, 3895:- med utökade tester (OCR, Triathlon, Multisport)

Kom igång med Membership Supreme genom att boka “Uppstartstest Membership Supreme”

BOKA IDAG

ExEMPEL PÅ TRÄNINGSPLANER och utvärdering

Vi använder Training Peaks som plattform för våra träningsplaner. Detta gör vi för att på ett tydligt sätt kunna styra, planera och utvärdera din träning. Du synkar enkelt din träningsklocka och dina övriga appar mot Training Peaks.