Kostrådgivning

Med Aktivitus kostrådgivning erhåller du tydliga rekommendationer på långsiktiga och kortsiktiga konkreta förändringar som verkligen gör skillnad. Förändringar i kost ska vara normalitet och inte diet, anser vi!

Kostrådgivningen kan riktas mot dina motivationer och behov – Exempelvis säkerställa närings- och energiintag för träning och prestation, förbättrad allmänhälsa eller ’komma i form’ med viktnedgång.

Vi förespråkar inte dieter, extrema kostomläggningar eller strikta kostscheman. Målet är att du ska få en långsiktig och sund förändring av din kost med hjälp av våra kostrekommendationer med konkreta förslag på förändringar.​

Kostrådgivningen kan med fördel kombineras integreras som en del i Aktivitus coachingtjänst Membership. Vi kan då ta hänsyn till exempelvis energinegativa perioder i träningen, eller undvika energinegativa perioder under högintensiva träningsperioder. ​Styrkan med Aktivitus kostrådgivningen är att den utgår både från dina individuella behov men också utifrån den idrott du utövar och den träningsbelastning du är under.

Läs nedan hur våra 5 steg med kostrådgivning och uppföljning går till.

Aktivitus metod 5 steg

Starta din kostrådgivning hos Aktivitus genom att boka Aktivitus Kostråd. Hitta din närmaste klinik här!

Vi kontaktar dig och Du får efter första kontakt ett omfattande formulär skickat till dig som du fyller i innan ditt första samtal med vår kostrådgivare som vi också då bokar in.​ Formuläret innehåller frågor om dig och din bakgrund.

Du får en inloggning till ett kostregistreringsprogram där du registrerar allt du äter och dricker i minst 4 dagar varav en helgdag men helst en hel vecka. Du registrerar även din eventuella träning.​

Vår kostrådgivare analyserar sedan din registrering. Du får därefter analysen med rekommendationer och konkreta förändringar skickad till dig. Du och kostrådgivaren går igenom slutsatser, rekommendationer och förändringar via personligt samtal.

Du implementerar förändringar i din kost. Du har tillgång till kostprogrammet som stöd och egenuppföljning. ​

BOKA

PRISER

Kostregistrering, analys/rekommendation och implementering.

3990:-

Exempel på innehåll: Prestationsinriktad nutritionsplan, energi under tävling/träning, energi vid viktminskning och diet, energiintag vid viktuppgång, anpassad energiplan till specifikt mål/event. Vi samarbetar också nära med flera stora tillverkare av energitillskott som kan hjälpa dig vid träning och tävling.

1250:-

BOKNING OCH FRÅGOR