SÅ HÄR GÅR ETT TRÖSKELTEST TILL

TRÖSKELTEST – LAKTATTEST – MJÖLKSYRATRÖSKELTEST – MJÖLKSYRATEST

Ett tröskeltest (kärt barn har många namn) går ut på att man ökar arbetsbelastningen stegvis från nästan vila upp till nästan max. På slutet av varje steg mäts laktat via ett blodprov i fingertoppen. Puls och uppskattad ansträngning registreras också. En analys visar en så kallad laktatkurva som kopplas samman med puls, arbete och upplevd ansträngning. Detta ger en helhetsbild av en idrottares uthållighet samt korrekta intensitetszoner att dela upp träningen inom.

YouTube video

Mjölksyratröskeltest ( kallas också Laktattröskeltest )

Puls, fart, effekt, syreupptag samt laktat är objektiva referenser på din prestationsförmåga. Att optimera träning med hjälp av objektiva mätdata gör den mer effektiv. Kontinuerlig uppföljning ger kunskap om hur kroppen reagerar på träning samt vägledning till träningsmetoder och intensitet. Testdata ger också svar på vad som begränsar dig från att nå din fulla potential. Vi hittar din svagaste länk och förbättrar den.

Laktatkoncentration (mjölksyra) i blodet i relation till puls, fart och effekt ger en exakt och objektiv bild av hur kroppen reagerar på fysisk belastning. Det finns ett samband mellan laktat i blodet och uthållighet. Låg laktat betyder bra fettförbränning, dvs god uthållighet. Ökning av laktat visar att kroppen väljer inlagrat glykogen vilket inte är optimalt för uthållighet. En hög maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) i kombination med hög aerob nyttjande grad ger bra prestationsförmåga.

Läs mer om laktat (Wikipedia)

X