Aktivitus Iform är en kombination av en personlig och tydligt utformad kostplan samt en genomtänkt styrke- och konditionsträning. En starkare och mer träningsvillig kropp med lägre kroppsfett är resultatet. Vi tror på långsiktighet och därför ingår en normaliseringsplan. Allt för att upprätthålla resultat efter avslutat program. Du når och bibehåller ditt livs form!

Aktivitus Iform har vi utformat för dig som vill komma i bättre form eller bli  bättre på din sport.

Aktivitus Iform hade under planeringsstadiet arbetsnamnet ”Atletiskt basprogram” då vi eftersträvade effekten av förbättrad träningsrespons i kombination med viktnedgång. Aktivitus Iform kommer att ge dig en bättre atletisk grundfysik, bättre träningsrespons och om du önskar även viktnedgång/lägre fettprocent. Detta sker genom att du kombinerar din konditionsträning med mycket styrketräning och ett tydligt individuellt anpassat periodiserat kostupplägg.

Aktivitus Iform är till för dig som vill gå ner i vikt, komma in i och bibehålla goda träningsrutiner samt förbättra din träningsrespons. Är du ny i träning? Vi hjälper dig inom de områden du behöver!

Har du tränat under flera år, kanske till och med på tävlingsnivå? Du har redan bra träningsrutiner men du känner att du fortfarande bär runt på ”trivselvikt” och att utvecklingen uteblir? Aktivitus Iform i kombination med ett individuellt träningsupplägg kommer att hjälpa dig till ditt livs form!

Aktivitus Iform har tagits fram av Aktivitus erfarna coacher, fysiologer och dietister under flera års tid och bygger på vår mångåriga erfarenhet som ledande inom fysiologiska tester och coaching, aktuell forskning och våra försöksgrupper.

Kunder berättar

Peter Kaltenbrunner om Aktivitus Iform

Nu vet jag vad jag sökt hela tiden: Att känna mig ”fit” och inte bara träna mycket. Det som hänt under de 10 veckorna som varit är grymt. Tappat vikt, blivit starkare och löpningen går lättare än någonsin. Jag har fått förståelse för kost och energitillförsel.

Peter Kaltenbrunner, Göteborg

Göran Andersson

Göran Andersson om Aktivitus Iform

Jag har inte varit i den här formen sen jag var 20.

Göran Andersson, Sthlm Älvsjö

Marie Eriksson om Aktivitus Iform

Jag vägde 56,9 (-5 kg) och hade 14% (-8 %) i kroppsfett efter 12 veckor. Upplevde träningen så mycket lättare och presterade bättre än tidigare. Alla klarar av detta och den stora utmaningen är att hålla sig kvar efter avslutat program/period. Kommer köra detta igen och rekommenderar det varmt

Marias Eriksson, Stockholm

Micke Hanell om Aktivitus Iform

Ingångsvärden var 73kg och 15% fettprocent. Resultatet efter 12v var markant, vikt 68,5kg och 8,9% fett. Sammanfattningsvis upplevde jag en bättre träningseffekt samt att jag var mycket piggare och kände mig mycket starkare och stabilare i kroppen. 

Mikael Hanell, Stockholm

INFORMATION

HUR GÅR DET TILL?

Aktivitus Iform inleds med Aktivitus hälsotester där vi mäter viktigaste hälsoparametrarna – Kondition, kroppssammansättning, blodtryck, blodfetter, Hb, blodsocker samt en livsstilssjälvskattning.

Du startar upp tjänsten genom att boka uppstart ’Aktivitus Iform’. Se fliken boka här på Aktivitus.se

I samband med Hälsotesterna genomförs även ett uppstartssamtal med din coach för att klargöra just dina behov, mål, syfte och möjligheter.

Därefter erhåller du din trängsplan med konditionsträning (anpassad efter dig, vilket innebär promenad för vissa och prestationsinriktad konditionsträning för andra), styrketräning samt en tydlig och Individuellt anpassad kostplan.

Du och din coach boka upp återkopplingar och möten för hela tjänsteperioden. Du har avstämning och uppföljning med din coach ca var annan vecka under en 16v-period.

Tjänsten omfattar totalt fyra veckor för ökad ämnesomsättning och åtta veckor med viktnedgång/konditionering. De sista fyra veckorna, om ditt avsedda mål uppnåtts, genomförs en normaliseringsperiod för att ta fram en fortsatt hållbar plan med träning och kost för att du långsiktigt och ihållande kunna bibehålla din form och livsstil.

Om det är så att dina mål inte uppnåtts under de första 12v kan tjänsteperioden förlängas tills dess att önskvärda resultat uppnåtts, och därefter genomgå normaliseringsperiod.

Om du tränar prestationsinriktat eller till och med har Aktivitus Membership i någon nivå kan Aktivitus Iform läggas till någon av våra Membershipnivåer.

Pris 1990 kr/mån (4 månader)*

*Som tillägg till Membership +1490kr/mån

Schema övergripande

Schema 16v

Uppstart – Uppstartstester och coachsamtal samt genomgång av kost och träning.

v.2 – Återkoppling och uppföljning med coach

v.4 – Återkoppling och uppföljning med coach

v.6 – Coachmöte och mätning kroppssammansättning. Genomgång av kost och träning ny period.

v.8 – Återkoppling och uppföljning med coach

v.10 – Återkoppling och uppföljning med coach

v.12 – Coachmöte och uppföljande mätningar. Framtagande av Normaliseringsplan.

v.14 – Återkoppling och uppföljning med coach. Justering normalisering.

v.16 – Avslutande coachsamtal och planering av möjlig fortsättning

Vad händer sen?

Efter Aktivitus Iform ska du ha en hållbar och normal plan som du kan förhålla dig till på egen hand.

Behövs det och vill du fortsätter du Aktivitus Iform Fortsättning där du och din coach genomför månadsvis uppföljning och justering av kost och träning.

Pris 990kr/mån

Om du vill fortsätta din utveckling inom träning och konditionsidrott fortsätter du med någon av våra Membershipnivåer.

Läs mer under fliken Membership här på aktivitus.se

Priser & Betalning

7960:-  (Som Aktivitus Membership får du 2000:- i rabatt)
Kan delas upp på autogiro 4 månader, betalas på plats med kort eller betalas via Klarna i Aktivitus Webshop.

 

KUNDCASE

Iform i media

Läs om Aktivitus Iform i Allt om MTB, nr 8 2021

BOKNING och frågor