Friskvård

Aktivitus friskvårdsmodell ökar lönsamheten hos företaget genom sänkta sjukkostnader och ökad produktivitet. Dessutom finns stora individuella hälsovinster som tex. ökad kondition, bättre sömn, mindre stress, bättre balans, ökad livslängd osv. Vi förflyttar individer från riskgrupp till friskgrupp.Tycker du att traditionell företagshälsovård är för reaktiv och mest har som syfte att släcka bränder? Vill du istället arbeta förebyggande med individen i fokus mot ökade hälsotal? Vi har lösningen!

Genom individuella mätningar och coachning skapar vi en plan för var och en av medarbetarna som baseras på livssituation, ambition och motivation. Uppföljning och återkoppling är en viktig del i vår modell då det tar tid och energi att ändra vanor och beteende, vi finns där och peppar, berömmer och uppmuntrar. De fysiologiska mätningarna har som syfte att följa hälsoutvecklingen på individ och grupp men också att bekräfta uppfyllda mål, screena efter eventuell ohälsa och för att utvärdera friskvårdsaktiviteter eller andra bolagsförändringar som tex. en digital transformation.

Förutom vår kompletta friskvårdsmetod på individnivå kan vi också leverera föreläsningar, hälsoundersökningar, gruppträningar och massage på er arbetsplats. 

Vill du höra mer om fördelarna med att jobba proaktivt istället för reaktivt? Har du rollen som VD eller HR och ser kopplingar mellan hur medarbetarna mår och vad de presterar på arbetstid? Vill du flytta individer från riskgrupp till friskgrupp? Kontakta oss för en dialog idag!

Läs mer om Aktivitus friskvård

Vi har kliniker i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö men vår utrustning är mobil så vi erbjuder vår friskvård och våra hälsotester i hela landet. Just det faktum att våra hälsotester utförs hos kund genererar en vinst för bolaget då man slipper förflytta medarbetare på arbetstid vilket, för de flesta arbetsgivare, annars kostar mer än själva hälsotesterna

Läs mer om Aktivitus friskvård

 

  • Du vill behålla värdefull personal
  • Du vill stärka ert varumärke – employer branding
  • Du vill rekrytera talanger och eftertraktad arbetskraft
  • Du ser hälsa som en del av strategiarbetet
  • Du vill sänka sjuktalen
  • Du vill att medarbetarna ska trivas bättre
  • Du ser ingen effekt av slentrianmässiga hälsoundersökningar vart 3:e år
  • Du vill att personalen ska orka med sitt jobb
  • Du vill öka motståndskraften och toleransen mot stress
  • Du vill bidra till en bättre hälsa generellt i samhället

Kontakta OSS idag!

Sara Danielsson Lundqvist, VD

 

Laurens Hoffer, Chef Företagshälsa

REFERENSER

Vad är syftet med ert friskvårdsarbete?

Målet är att få personal som tar bättre hand om sin hälsa och därmed
mår bättre, hanterar stress bättre och därigenom långsiktigt sänka sjukskrivningstalen.

Har ni sett någon effekt av ert arbete ännu? 

Vi har halverat sjukskrivningstalet på 8 månader, om allt beror på det proaktiva hälsoarbetet är för tidigt att säga, men att det har haft en positiv inverkan vill jag våga säga redan nu.

Har ni fått någon feedback ifrån era medarbetare? 

Det har varit genomgående positiv återkoppling från medarbetarna.
Både att undersökningen och samtalen har varit givande, men också att den person som vi haft har agerat proffsigt och verkligen tagit till sig det som berättats för honom.

SIGMA TECHNOLOGY DEVELOPMENT AB


Blodtryck:
8% av medarbetarna har förflyttats från riskgrupp till friskgrupp.
Blodfetter: 13% av medarbetarna har förflyttats från riskgrupp till friskgrupp
Midjemått: 11% av medarbetarna har förflyttats från riskgrupp till friskgrupp
Kondition: Ökat med i snitt 4%
Bästa individuella förbättring: 25%

RO-GRUPPEN

Sedan ett år tillbaka samarbetar Hogia med friskvårdsföretaget Aktivitus, som är ledande i Sverige på konditionstester. De kan nu erbjuda sina anställda regelbundna hälsotester, coachning och aktiviteter. Många har redan hunnit delta, 370 medarbetare, tack vare motiverade chefer som vet vikten av att förebygga ohälsa.

– Programmet har hittills gett väldigt goda resultat hos deltagarna. De har upplevt att hälsan har förbättrats och testerna visar sänkt blodtryck, bättre blodvärden och förbättrad kondition. Man behöver inte börja hårdträna för att förbättra sin hälsa, huvudsaken är att man rör på sig regelbundet, säger Sara Lundqvist, Aktivitus VD.

– Det är viktigt att så många som möjligt av våra anställda kan välja någon aktivitet som passar dem. Vi är alla olika och har olika mål med träningen. I höst ska vi satsa på breda aktiviteter, så som lunchpromenader. Efter sommaren öppnar också den nya träningsanläggningen Stenungsund Arena, med gångavstånd från Hogias huvudkontor, med bland annat en helt ny simhall, ishall och gym. Vårt mål är att sänka långtidsfrånvaron med ytterligare 0,8 procent innan året är slut, säger Kristin

HOGIA GRUPPEN

Under parollen ”Acorn – ett friskare företag” arbetar vi på Acorn med hälsa och friskvård. Friskvård och förebyggande arbete är grunden till ett sunt liv och vi tror att fokus skall ligga här. Acorn är övertygade om att motion i alla dess former är grunden till en god hälsa; den håller oss friskare och hjälper oss prestera bättre. En del i detta samarbete är att alla anställda på Acorn erbjuds årliga hälso- och konditionstester med Aktivitus som leverantör.

Förutom att vara en kompetent och lite annorlunda friskvårdspartner till mitt företag Acorn så har Aktivitus hjälpt mig att komma igång med min egen träning och coacha mig mot mål som tidigare kändes väldigt avlägsna.

Thomas Pantzar, grundare och styrelseordförande Acorn Technology AB

ACORN TECHNOLOGY

RÄKNEEXEMPEL (ROI)

EN FILM OM FRISKVÅRD