Johan Hasselmark

Om

Partner och COO
Chef Stockholm
Senior coach

Platschef Aktivitus Stockholm. Utbildad Civilingenjör på KTH, Reservofficer och en av Sveriges mest meriterade multisportare. 30 års tävlingserfarenhet i konditionsidrott och under de senaste 20 åren tävlat på internationell nivå i multisport/adventure racing och x-triathlon.