Jonas Wig

Om

Idrottspsykologisk rådgivare och mental tränare

Jonas är utbildad inom idrottspsykologi vid Universitet i Lissmore och Högskolan i Halmstad samt har en pågående utbildning inom psykoterapi. Jonas har jobbat med idrotts- och prestationspsykologi sedan 2008 och är blanda annat med i Riksidrottsförbundets nätverk av idrottspsykologiska rådgivare. Vanliga arbetssätt i Jonas vardag är förutom individuella rådgivningar även föreläsningar och stödsamtal. Jonas egen idrottskarriär har genom åren till största del präglats av lagidrott, främst inom fotboll och innebandy. På senare tid har detta dock ändrats till fördel för mycket löpning och styrketräning. Det generella idrottsintresset är också stort. Att lära och förstå vad som är viktigt för olika människors förutsättningar att prestera, ta del av andras inre drivkrafter och dessutom kunna vara ett stöd under denna resa är något som verkligen väcker Jonas passion. Jonas är Aktivitus expert inom frågor som rör motivation, målsättning och idrottspsykologisk rådgivning.