FaR - FYSISK AKTIViTET PÅ RECEPT

fysisk aktivitet på recept

Det går att förebygga, förbättra och behandla många sjukdomar genom regelbunden fysisk aktivitet. Du som behöver stöd för att komma igång med det kan få fysisk aktivitet på recept. Det innebär att du får stöd av din vårdkontakt för att hitta en fysisk aktivitetsnivå som är anpassad till dina behov, förutsättningar och önskemål. Fysisk aktivitet på recept förkortas FaR.

När du rör dig mer och regelbundet sker positiva förändringar i kroppen och hjärnan. Det gör att du orkar betydligt mer och mår bättre både psykiskt och fysiskt. Konditionen (VO2max) förbättras och du blir starkare. Du kommer sova bättre, känner dig piggare och gladare och din stresstolerans ökar. 

Du kan få FaR av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Det kan till exempel vara en fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist, arbetsterapeut, tandläkare eller barnmorska.

På Aktivitus har du som blivit ordinerad fysisk träning på recept 10% rabatt på AKTIVITUS LIFE® som är den tjänst vi rekommenderar till dig.

INFORMATION OCH INNEHÅLL I AKTIVITUS LIFE®

BOKNING och frågor