PROAKTIVT ELLER REAKTIVT HÄLSOARBETE?

PROAKTIVT ELLER REAKTIVT HÄLSOARBETE?

Jag får emellanåt frågan – mäter ni på Aktivitus leverprover, njurfunktion eller andra fördjupade blodanalyser på era hälsotester? Svaret är nej.

Vi arbetar proaktivt med hälsopromotion, inte reaktivt för att hindra ohälsa och framför allt inte med sjukvårdsinsatser när det redan är för sent. Vi mäter det vi kan påverka genom ändrad livsstil. Vi gör alltså inte mätningar för att screena efter ohälsa som vi kan agera reaktivt på, vi mäter för att påvisa förändring över tid. Det är en stor skillnad.

Exempel. Vi mäter konditionen för att vi vet vilka rekommendationer vi ska ge individen för att förbättra konditionstalet. Vi mäter blodtryck och blodfetter för att vi vet hur vi ska coacha individen i kost/stress/sömn/träning för att få en positiv utveckling i dessa värden. Första mätningen är inte så intressant för oss – det är utgångsläget. Andra mätningen är dock mycket intressant – den befäster utveckling kopplat till de förändringar individen lyckats åstadkomma. Dvs. ökad kondition, sänkt blodtryck, sänkta blodfetter osv.

Det är två olika syften med mätningarna. Reaktivt för att hitta ohälsa och agera på den. Proaktivt för att höja hälsostatusen och på så sätt UNDVIKA att någon hamnar i ohälsa…

OM HÄLSOPROMOTION
Vad menas med hälsopromotion och hälsofrämjande arbete. Den grundläggande frågan utifrån detta perspektiv är: Vad är det som gör att vi bibehåller hälsan eller till och med kan förbättra den? Hälsopromotion, som även kallas hälsofrämjande arbete, är något som ökat mer och mer under de senaste åren. Arbetet med hälsopromotion innebär att man försöker skapa miljöer och nya förutsättningar för att bidra till välbefinnande och god hälsa i människors liv och i deras verksamheter. För att få fler att förstå hur viktigt det är att ta hand om sig bedrivs aktiviteter för målgrupper i skolan, på arbetsplatsen och i samhället. Förståelsen om att hälsan gör att man mår bättre, både psykiskt och fysiskt, har gjort att allt fler börjar motionera och tar hand om sin kropp. Alternativa behandlingsmetoder och förebyggande insatser genom motion tillämpas allt mer och utbildningen inom området hälsopromotion har ökat drastiskt.

KONTAKTA SARA LUNDQVIST, VD AKTIVITUS SÅ HÄR FUNGERAR LÖNSAM FRISKVÅRD FÖR FÖRETAG

 

X